Bilgi Yönetimi

Intergraph, petrol ve gaz doğal kaynaklarının üretimi veya işlenmesiyle uğraşan büyük tesislerin tasarımını, inşasını, devir-teslimini, işletmeye alınmasını, işletilmesini ve sürdürülmesini desteklemektedir. Petrol ve gaz tesisi sahipleri, devasa işgücü ve kayıp üretim maliyetlerini engellemek için, öngörülemeyen tesis arızalarını ortadan kaldırabilmektedirler. Bununla birlikte, tesislerini çalışır durumda tutmak için yürürlükteki düzenlemelere uyabilmektedirler. Hem tasarımcılar hem de tesis sahipleri, global tasarım, üretim ve yaşam süresi optimizasyonunu sağlamak için, daha iyi karar destek kapasitelerinden yararlanabilmektedirler.

  • EPC’ler ve O/O’lar
  • O/O’lar

Uygulama Entegrasyonu

SmartPlant® Foundation, SmartPlant Enterprise'a uygulama entegrasyon ünitesi sağlamaktadır.  Katılımcı araçlar (Intergraph ve diğerleri) arasında çekirdek veri takas servisleri, verilerin disiplinler arasında zamanında paylaşılmasını ve böylece proje süresince tutarlı olmalarını ve yüksek maliyetli, zaman harcayan hataların ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.

Doküman Yönetimi

Revizyonlar ve versiyonlar, mühendisliğin doğasında vardır. SmartPlant Foundation, bilgiye erişimi, değişiklik yönetimini ve karar desteğini arttıran mühendislik odaklı doküman yönetim fonksiyonları sunmaktadır.

Doküman Kontrolü

Kayıt yönetimi ve aktarımı, inşaat dünyasının kritik bir parçasıdır. SmartPlant Foundation, denetim izleme ve onay yönlendirme ile birlikte, hem dahili hem de harici aktarım kapasitesi sağlamaktadır.

PDM/PLM

Konfigürasyon kontrolü ve değişiklik etki analizi, büyük, karmaşık projelerin yönetilmesi için gereklidir. SmartPlant Foundation ilişki yönetim teknolojileri, tasarım, lisanslama ve işletme temelinin korunmasını ve fabrikasyon, düzenleme ve bakım şartlarının desteklenmesini sağlamaktadır.

Süreç İş Akışı Otomasyonu

Ayrı araçları bir kemer haline getiren görev otomasyon, yönlendirme, teslimat ve ifa sisteminin sağlanması, iş uygulaması kontrolü ve standardizasyonu vasıtasıyla kaliteyi ve üretkenliği artırmak isteyen şirketlere önemli bir katkıda bulunmaktadır. SmartPlant Foundation, yapılandırılmış iş akışı süreçlerinin tasarımı, geliştirilmesi, ifası ve denetlenmesi için araçlar sunmaktadır.

Veri Devir-Teslimi

Birçok O/O, sorunsuz başlangıç ve faaliyet geçişi sağlamak için, standartlaştırılmış devir-teslim uygulamaları kullanmaktadır. EPC’ler, bunu, proje uygulama portföylerine değer ekleyen bir ticaret farklılaştırıcısı olarak görmektedirler. Her iki durumda da, SmartPlant Foundation pazar lideri veri ve doküman devir-teslim sistemidir.

Tedarikçi ve Proje Uygulama Portalı

Global projeler, global işbirliği gerektirirler. Bilgi takasları, karar desteği ve uzaktan işbirliği. SmartPlant Foundation Web Portalı, masaüstünde hiçbir kaynak uygulama aracına ihtiyaç duymaksızın, dünya üzerindeki proje partnerleri için bilgiye erişim sağlamaktadır.

Çok Formatlı Görüntüleme ve Biçimlendirme

Tüm büyük projeler, farklı formatlarda doküman, çizim, 3D model ve veri tabanı oluştururlar.  SmartPlant Foundation’la birlikte gelen SmartPlant Markup Plus, Intergraph’ın 3D model akış teknolojisi de dahil olmak üzere, 150’den fazla dosya formatını desteklemektedir.

Mekanik Tamamlamalar

Mekanik tamamlama, işletmeye alma ve başlangıç, her türlü sermaye projesinin en sıkıntılı ve maliyetli aşamalarını oluşturmaktadır. Teslim ekibinin, varlığın durumunu ve konumunu bilmesinin temin edilmesi SmartPlant® Foundation Mechanical Completions’ın önemli bir işlevidir.

Right Hand Column
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/17/2017 6:06:06 PM