Farmasötik

Farmasötik ve yaşam bilimi tesislerinin tasarımı, inşası ve işletmesi

 

Farmasötik

New Insight Magazine

GlaxoSmithKline success story is profiled. Read magazine.

 

Safety in the Engineering Enterprise


Watch a multimedia presentation and participate in a Webinar. Learn More.

 

SmartPlant Foundation Spotlight

Read case studies featuring IBERDROLA, Fabricom Suez, Neste Oil, PBMR, SNC-Lavalin Nuclear, PTTEP, SCG Chemical Group, Murray & Roberts, Grenland Group, Linde Engineering, Samsung Heavy Industries, and WorleyParsons. Download now.

 

Download Recorded Webinars

GetSmart Webinar Series
Learn more about Smart 3D multi-model referencing: enabling diverse project workflows with power and simplicity. Download the recorded Webinar.

Learn more about using Smart 3D automation to design for modular construction. Download the recorded Webinar.

Farmasötik ürünlerinin geliştirilmesi, uzun yıllar ve yüzlerce milyon dolar gerektirmektedir. Integraph’ın çözümlerini kullanarak, farmasötik şirketleri federal yönetmeliklere uymak için gerekli olan değerli bilgileri üzerinde daha fazla kontrole sahip olabilir, yeni ürünleri pazara daha çabuk sunabilir ve tesis kapanmalarını ortadan kaldırabilirler. Tesisin günlük çalışmasında, yönetmeliklere uyum sağlamak için gereken kritik bilgileri önceden önlem alarak yönetebilir; böylece tesisin yaşam döngüsü boyunca zamandan ve maliyetten tasarruf edebilirler.

Download GlaxoSmithKline Case Study

3D Modelleme ve Görselleştirme

Farmasötik sektöründeki yeni ilaçlarla ilgili gelişmelerin yanı sıra, sağlık ve medikal sektörü toplumların sağlığını iyileştirmek için artan taleplere karşılık vermek üzere büyümeye devam ederken, Intergraph’ın tesis tasarım ve görselleştirme uygulamaları, kavramsal tesis tasarımından detaylı tasarım ve inşaya, tesis faaliyetlerine ve bakıma kadar, farmasötik sektörü için proje yönetiminin tüm ana özelliklerini desteklemeye devam etmektedir. Bayer ve Eli Lilly gibi farmasötik şirketlerinin yanı sıra, Jacobs ve Project Management Group gibi farmasötik tesislerinin tasarımı ve inşasıyla ilgili dünyanın önde gelen bazı EPC şirketleri, son yirmi yılda büyük farmasötik projeleri için Intergraph tesis tasarım yazılımını kullanmışlardır. Daha fazlası için tıklayınız

Mühendislik ve Şemalar

Farmasötik projeleri, hızlı modda gerçekleştirilirler; çünkü birçok durumda patent penceresi küçük ve yatırımlar büyüktür. Bu durum, tesis sahiplerinin değişiklik riskini de göze alarak projelere çok erken başlamasına neden olmaktadır.  SmartPlant® Mühendislik ve Şema çözümleri, geçerlilik ve uyumun hızlı, yüksek kaliteli tasarımı ve desteğini sunmaktadır.

Kurallar ve entegrasyonun desteğiyle çözümlerimiz, onay sürecini hızlandıran, yüksek kaliteli tasarımlar sunmaktadır. Bununla birlikte, yine ilişki ve kural desteği sayesinde, değişiklikler projeye kolaylıkla, kısa sürede ve tutarlı bir şekilde uygulanabilmektedir.

Hızlı projelerde tesis, SmartPlant Mühendislik ve Şemaların yönetebileceği ve tek tip tasarıma entegre edebileceği önceden hazırlanmış ünitelerden yapılmaktadır.  Faaliyetler esnasında, mühendislik aracı FDA denetimleri, CFR 21 Bölüm 11 için verileri, tesisin yeniden düzenlenmesini ve yeniden düzenleme geçmişinin yeni ürün kampanyaları için saklanmasını destekler. Daha fazlası için tıklayınız

Bilgi Yönetimi

Tesisin yeni ürünü, sınırlı ürün patent ömründen yararlanabilmek için, hemen pazara sunulmalıdır. Tesisin sürekli değişen işletme özelliklerinin tanımlanması, kaydedilmesi ve denetlenmesi, büyük bir zorluk olarak karşımıza çıkabilmektedir. Ayrıca, değişikliğin etkisinin analiz edilmesi ve yönetilmesi, düzenleyici uygulamalar ve proses kalite uygulamalarına uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. Bunların tamamı, temel proje teslimatının yalnızca hızlı ve etkili değil, aynı zamanda mükemmel olmasını gerektiren küresel pazarda yapılmalıdır. Bu durum, Intergraph’ın dünya çapındaki müşterileriyle el ele vererek başa çıktığı önemli bir Bilgi yönetimi zorluğudur. Daha fazlası için tıklayınız

Satın Alma, İmalate ve İnşaat

Tipik yeni bir farmasötik tesisi veya eklentisinde, toplam maliyetin % 10-15’i mühendislik tasarımına ayrılırken; % 50-60’ı malzemeyle ilgilidir. Verimsiz malzeme yönetiminden kaynaklanan ihtiyaç fazlası malzemenin, yalnızca yüzde beş seviyelerinde kalsalar bile, ortalama sermayeli bir projede milyon dolarlık zararlara neden olabildiği bilinmektedir. Sürekli yönetim ve proje performansı olmaksızın, çizelgedeki gecikmeleri önleyecek düzeltici önlemlerin alınması çok zordur. Bu gecikmeler, farmasötik tesisi sahibinin üretim ve satışını etkilediğinde, çok daha pahalıya gelebilmektedir. Söz konusu karmaşık işletme faaliyetlerinin proje süresinin tüm aşamaları boyunca entegre bir ortamda verimli şekilde yönetilmesi, büyük önem taşımaktadır. Daha fazlası için tıklayınız

 

Right Hand
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/18/2017 7:37:09 AM