Hizmetler

Üç aşamalı prosesimizi kullanarak başarılı uygulama sağlayın

Bağlı Bilgiler

Bizimle İrtibata Geçin

Yazılım ve/veya hizmetlerimizi satın almak veya bilgi edinmek için, lütfen bizimle irtibata geçin.


Services

Intergraph Process, Power & Marine, seneler içerisinde tasarım araçları sağlayıcısından tasarım, inşa ve işletme yaşam döngüsünün tüm yönlerini kapsayan, eksiksiz bir uygulama paketi sağlayıcısına dönüşmüştür.  Söz konusu uygulamaların entegrasyonu, SmartPlant® Enterprise, Mal Sahibi İşletmeciler için SmartPlant Enterprise ve SmartMarine™ Enterprise vasıtasıyla, faaliyetlerimizi işletme seviyesine taşımıştır.

Söz konusu işletme kavramının popülerliği, genellikle kurumsal veya küresel standart olarak onu benimseyen şirketlerin sayısında hızlı bir artışa neden olmuştur. Yaklaşım farklı disiplinleri, departmanları ve hatta ülkeleri kapsayabildiği için, proje hizmet kapasitemiz, yeni zorluklara karşı koyabilmek için değiştirilmiştir. Intergraph projeleri, en az hizmeti kullanarak güvenilir ve yinelenebilir bir şekilde teslim edilecek ve bitirilecek şekilde tanımlanmakta, kapsama alınmakta, kaynak bulunmakta ve yönetilmektedir. Intergraph Process, Power & Marine Hizmetleri, ana kaynaklar aşağıda belirtilenler olmak üzere, uygulamalarımızın başarısını sağlamak amacıyla üç aşamalı bir proses uygulamaktadır:

  • Çözülmesi gereken ticari konuları tanımlamak amacıyla, şirketin çeşitli departmanlarıyla görüşen bir ticari analisti. Analist, en önemli ticari faydaya göre gereksinimlerinin öncelik sırasını belirlemek amacıyla müşterilerimizle birlikte çalışır ve çözümlerin uygulaması için bir yol haritası geliştirir.
  • Bir çözüm mimarı, ticari analist tarafından belirlenen gereksinimleri ve yol haritasını alır ve yol haritasına uygun olarak gereksinimleri karşılayan bir çözüm üretir.
  • Bir proje müdürü, üzerinde anlaşılan görev listesinden proje planı oluşturur ve Intergraph, yükleniciler ve müşteriden aldığı kaynakları, proje planındaki görevlere tayin eder.

Hedefimiz, ortaya konulan çözümlerin daima müşteri gereksinimlerini karşılamasını, zamanında ve bütçeye uygun şekilde sunulmasını sağlamaktır.

Daha detaylı bilgi için, lütfen bize ulaşın.
Right Hand
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/23/2017 6:15:40 PM