SmartPlant® Enterprise for Owner Operators

Tüm yaşam döngüsünü destekler

Bağlı Bilgiler

Bizimle İrtibata Geçin

Yazılım ve/veya hizmetlerimizi satın almak veya bilgi edinmek için, lütfen bizimle irtibata geçin.

 

Safety in the Engineering Enterprise


Watch a multimedia presentation and participate in a Webinar. Learn More.

 

Article

Download Keeping Up to Speed
(Hydrocarbon Engineering)

Adrian Park of Intergraph reveals the role of asset management in safe, effective, and sustainable plant operations and maintenance.

 

White Papers

Download Leverage the engineering design basis across the life cycle

Download More effectively manage interfaces on CAPEX and turnaround projects

 

Interactive Business Case

Learn how SmartPlant Enterprise Engineering & Schematics can promote owner operator workflows and reduce OPEX. View the Interactive Business Case.

 

GetSmart! Webinar Series

GetSmart Webinar Series

Learn more about Intergraph products with the GetSmart! Webinar Series. Register for upcoming Webinars and download recorded Webinars:

 

Read the Owner Operators Spotlight

Owner Operators

Learn how Intergraph offers real value for owner operators, including Neste Oil, Nynas, PTTEP, SCG Chemical Group, Suncor, and Vietsovpetro. Read the Owner Operators Spotlight.


Yıllar boyunca önde gelen birçok mal sahibi ve işletmeci, kendi dinamik mühendislik tasarımı temellerini yönetmek için, Intergraph’ın sektör lideri SmartPlant Enterprise entegre araç paketini seçmiştir. Bu başarıyı temel alan Intergraph, tüm tesisin yaşam döngüsünü, bakım ve diğer işletim sistemleriyle birlikte çalışmayı ve mal sahipleri ile işletmeciler için tasarlanan ortak bir Web portalını kapsayan, önceden düzenlenmiş iş prosesleri sunan SmartPlant Enterprise for Owners Operators’ı (SPO) yaratmıştır. 

Download SmartPlant Enterprise for Owner Operators Brochure

Download SPO Core Solution Sheet

Download SPO Handover Solution Sheet

Download SPO Operating Plant Solution Sheet

Download SPO Project Execution Solution Sheet

Download Validation, Transformation, and Loading – A SPO Solution Sheet

Gücünü lider entegrasyon teknolojilerinden alır

SmartPlant Enterprise for Owners Operators’da SAP NetWeaver® ve Microsoft SharePoint® gibi önde gelen entegrasyon teknolojilerini kullanmaktadır. Söz konusu teknolojiler, mühendislik tasarım temeli ve eski sistem gibi diğer işletme sistemleri arasında verilerin senkronizasyonunu güçlendirmekte ve rol tabanlı Web portalı sağlamaktadır.

ERP ve diğer işletme sistemleriyle tutarlılık sağlamak için değişiklikleri yönetir

SmartPlant Enterprise for Owners Operators, SmartPlant Enterprise ve diğer işletme faaliyet sistemleri arasında ortak çalışma imkanı sunmaktadır. Bu durum, işletme kaynak planlamadaki (ERP) bilgilerin, güvenilirliğin, proses güvenliğinin, dijital kontrol sistemlerinin ve daha fazlasının, değişimi dinamik mühendislik temeline yansıtmak için otomatik olarak sürdürülmesini sağlamaktadır.

Mühendisliği destekler ve proje uygulamasını yönetir

Gelişmemiş veya terkedilmiş bölgelerdeki projelerin tesis tasarım, inşa ve tamamlama/başlama aşamalarında, SmartPlant Enterprise for Owners Operators, mühendislik ve proje uygulaması iş süreçlerini desteklemek için önceden düzenlenmiş prosesler sağlamaktadır.  Bunlar, disiplinlerarası doküman ve veri incelemesi, değişiklik yönetimi, ara yüz yönetimi, uyumsuzluk/muafiyet yönetimi, teknik sorunlar ve ayrıca CAPEX maliyetlerinin düşürülmesi ve proje çizelgelerinin kısaltılmasını kapsamaktadır.

Düşük riskli, hızlı uygulama için ortak tesis merkezli veri modeli

SmartPlant Enterprise for Owners Operators, Intergraph’ın kanıtlanmış, sektör lideri, çok disiplinli mühendislik tasarım ve bilgi yönetim aracı olan  SmartPlant Enterprise çözüm paketi üzerine yapılandırılmıştır:

Söz konusu araçlar, araçlar arasında veri tutarlılığını sağlayan ve düşük riskli, hızlı uygulamayı kolaylaştıran ortak, tesis merkezli bir veri modeli ve entegrasyon merkezinin çevresinde entegre edilmektedir. 

Right Hand
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/23/2017 6:11:38 PM