Bilgisayar Destekli Sevk Etme

Kamu Güvenliği

Features

Intergraph’ın Bilgisayar Destekli Sevk Etme (CAD) sistemi çağrı merkezi ve iletişim merkezi operatörlerine çağrıları konumlamak, vakaları yaratmak ve güncellemek ile kurumun kritik kaynaklarını önemli veri ile gerçek zamanlı etkileşimi sağlayarak yönetmek için araçlar sunmaktadır. tarihi ve yerel aramaların birleştirilmesi ile operatörler önemli kararlar alırken doğru bilgiye sahip olduklarına emin olmaktadır. web-tabanlı çözümlerimiz CAD sistemine uzak erişimi veya nadir erişimleri sağlamaktadır, çözümlerimiz kamu güvenliği ilk müdahalecilerinin ve güvenlik personelinin güvenli web erişimi ile canlı operasyonel bilgiyer erişmesini ve vaka ve kaynaklar hakkındaki tarihi veri üzerinde arama yapma imkanını sağlamaktadır. ideal iletişim için, çözümümüz ses ile veriyi akıcı şekilde entegre eder ve telsiz ile iletişim sistemlerine gömülü arayüzleri dahil ederek hızlı verimli telsiz mesajlaşması ve veri dağıtımını sağlar. duyurularımız ve birlikte çalışabilirlik arayüzlerimiz polis, itfaiye, ambulans ve güvenlik kuvvetlerine mesaj ve bilgisel duyuruları geniş çaplı bir alıcı grubuna faklı medyalar üzerinden dağıtma imkanını verir. acil 911 yazılımımız itfaiyeye ve ambulans kaynaklarını acil duruma sevk etmeye yardımcı olmak için özel arayüz gereksinimlerini desteklemekte, ve yangın ve diğer önemli vakalara hızlı müdahale için gerekli araçları sağlamaktadır.


 • Anahtar Faydalar
 • Uygulamalar
 • Müşteri Referansları

Anahtar Faydalar

Bilgisayar Destekli Sevk Etme

 • Geliştirilmiş, Uygulamaya Yönelik Iyi Kurgulanmış Müdahaleler - Kamu taleplerini yönetmek ve suç oranını düşürmek için geliştirilmiş, uygulamaya yönelik iyi kurgulanmış müdahalelere imkan verir
 • Birden Fazla Kurum Koordinasyonu - çekirdek olarak birden-fazla kurumu destekleme imkanları sayesinde koordine edilmiş müdahaleyi geliştirir
 • Geçmişe Dair Verinin Daha Iyi Kullanımı - daha verimli kaynak kullanımı ve geleceğe dair planlama için geçmiş verisinin kapsamlı şekilde kullanır
 • Azaltılmış Maliyet - hizmet sağlama maliyetlerini azaltır
 • Geliştirilmiş Performans Yönetimi - iletişim merkezi personelinin ve yönetiminin performans gereksiminimlerine hızlı ve verimli hizmet sağlaması ile yardımcı olur
 • Gerçek-Zamanlı Bilgi - müdahalecilere zamanında ve uygun müdahale için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayarak kamu güvenli hismetlerinde kamusal güvenin artmasına yardımcı olur
 • Web Erişimi - kritik vaka bilgisine web erişimini sağlar, böylece ilk müdahaleciye hayat kurtarırken, emniyet görevlilerine suç oranlarını azaltırken, ve seyrek kullanıcılara canlı vaka bilgisi ve vaka geçmişine her hangi bir güvenli internet bağlantısı üzerinden erişebilir
 • Düşük-Maliyetle Alan Kapsama - kamu güvenliği bilgisini geniş bir kullanıcı grubuna dağıtıp, daha büyük bir durumsal farkındalık yaratarak maliyetleri korur

İletişim Arayüzleri

 • Muntazam Entegrasyon - Telsiz, sayısal telsiz ve telefon arayüzlerinin CAD sistemi ile muntazam entegrasyonu operatör hatalarını azaltmaya ve kontrol odası operatörlerinin performans arttırımına imkan verir
 • Gelişmiş Denetleme İmkanı - Otomatik olarak çağrı bilgisini ve ilgili veriyi diğer olay bilgisi ile beraber CAD veritabanına kaydederek kolay erişim ve raporlama amaçlı bir denetleme imkanı sağlar
 • Harici Uygulamalar İle Entegrasyon - özel yeteneklere göre örneğin yabancı dile bağlı olarak gelen çağrının uygun operatörlere aktarılması amaçlı personel veritabanı gibi diğer harici uygulamalar ile entegre edilebilir
 • Daha Ufaka Alan Gereksinimi - masa üstünde telsiz ve telefon ekipmanı ve benzeri ekipman için fiziksel alan ihtiyacını azaltır

Uyarılar ve Birlikte Çalışabilirlik

 • Gelişmiş Bilgi Dağıtımı - Acil müdahaleye yardımcı olmak için bilg ve notların dağıtımı amaçlı çeşitli iletişim ekipmanı ve protkolünü destekler
 • Açık Endüstri Standardlari - ortak müdahale taleplerini desteklemek için üçüncü parti uygulamalar ve CAD sistemleri ile CAD vaka bilgisinin değişimi için endüstri-standardı XML protokollerini kullanır

Kamu Güvenliği İtfaiye Arayüzü

 • Daha Hızlı Müdahale - Daha hızlı çözüm ve geliştirilmiş vatandaş güvenliği için itfaiye ve ambulans hizmetlerine daha hızlı müdahale imkanı verir
 • Zamanın Daha Verimli Kullanımı - Bilginin CAD’den otomatik nakline imkan verir, böylece saha personeli temel vaka verisini girmekle zaman harcamaz; bir birimin bir vakaya atanmasından itibaren raporlamaya imkan verir böylece saha personeli kamu güvenliğine odaklanabilir; operasyonel devamlılık sunar böylece tüm personel vakalara daha iyi hizmet verebilir
 • Bütçe ve Personel için Gerekçeleme - Daha doğru raporlama ve CAD’deki güncel vaka bilgisi ile personel ve kaynaklar için gerekçelendirme ve bütçeleme daha kolay yönetilebilir
 • Doğru Personel Kaydi, Istatistik Ve Bordroloma – personel raporları, istatistikler ve bordro bilgileri için güncel kayıtların yönetilmesine yardımcı olur
 • Dinamik Yeniden Düzenleme - LiveMUM  arayüzünü kullanarak,Gerçek zamanlı vaka ve birim verisini itfaiye ve ambulans kaynaklarının operasyonel kapsam gereksinimlerini dinamik olarak karşılama amaçlı olarak kullanabilmeyi destekler

Müşteri Referansları

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada:

 • Elk Grove Polisi, ABD pdf - Intergraph, Kaliforniyada bulunan Elk Grove polisine bilgisayar-destekli sevk etme, kayıt yönetimi, mobil hizmetler, saha raporlama ve mülkiyet yönetimini destekleyen entegre edilmiş bir çözüm sağlamıştır.
 • Louisville Metro, ABDpdf - Kentuky’de bulunan Lousville şehri Intergraph teknolojisini topluluk içinde bulunan tüm acil müdahale kurumlarını efektif bir şekilde birleştirmek için kullanmaktadır.
 • Toronto Polis Hizmetleri, Kanada pdf - Intergraph Toronto Polis Hizmetlerinin bilgisayar destekli sevk etme mobil sistemini araç içinde haritalama imkanına sahip son teknoloji ürünü bir çözüm ile yenilemiştir.

Avrupa:

 • Almanya Federal Polisi, Almanya - Intergraph teknolojisi Alman Federal Polisine ülke genelindeki faaliyetleri yönetmekte, müdahale sürelerini kısaltmakta ve aranan kişilerin başarılı bir şekilde yakalanmasına yardımcı olmuştur.
 • Bouches Du Rhône İtfaiyesi, Fransa pdf - Intergraph teknolojisi Bouches Du Rhône itfaiyesine saha ile iletişimi ve daha iyi kaynak yönetmini sağlarken daha hızlı müdahale sürelerine sahip olma imkanı vermiştir.

Asya/Pasifik:

 • Acil Hizmetler Telekominikasyo Otoritesi (ESTA)

 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/16/2017 12:18:37 PM