Gemi İnşası

Gemilerin tasarımı, inşası ve işletmesi

Gemi İnşası

Yeni GetSmart! Blogunu takip edin

GetSmart Blog

Intergraphın Proses,Enerji & Denizcilik bölümü tarafından hazırlanan yeni GetSmart! Blogunu okuyun.GetSmart! proses, enerji, açık kıyı ve gemi inşaat endüstrilerinde çalışan insanlarla endüstriye dair haberleri ve insanların düşüncelerini paylaşmakta. Okumak için tıklayın!

Intergraph, çeşitli gemi inşa tesisi sahipleri ve işletmecileriyle birlikte, mühendislik, tedarik ve inşaat şirketlerine hizmet vermektedir. Bunlar arasında tersaneler ve gemi sahipleri, gemi inşa mimarları ve mühendisleri, gemi mühendisleri ve mühendislik teknolojisi yöneticileri bulunmaktadır. Intergraph, tersanelerin tasarım verimliliği, üretim çizelgesi ve tüm yaşam döngüsü boyunca maliyet kontrolünde iyileştirmeler sağlamaktadır. Her sene bitirdiğiniz gemi sayısını artırabilir ve çizelgelerinizi sıkıştırabilirsiniz.

3D Modelleme ve Görselleştirme

SmartMarine™ 3D, şu anda piyasada bulunan en gelişmiş gemi inşa çözümüdür. Doğrudan rekabetçi gemi inşa adresine hitap eden, “gelecek kuşak” gemi tasarım, inşa ve yaşam döngüsü yazılım çözümüdür. Açık, kural odaklı, veri merkezli mimarisi, günümüz yazılım araçlarının teknik engellerinin büyük çoğunluğunu ortadan kaldırarak, iş süreçlerinde iyileştirme sağlamaktadır. Örneğin, tek ürün modelinin kullanımı, detaylandırma, imalat, analiz, planlama ve tüm tasarım aşamasında yer alacak yaşam döngüsü desteği gibi tüm disiplinlere imkan vermektedir.  Daha fazlası için tıklayınız

Mühendislik ve Şemalar

Intergraph’ın Mühendislik ve Şema araçları, kavramsal tasarım aşamalarını desteklemekte ve SmartMarine 3D gibi mühendislik araçlarıyla veri alışverişine imkan sağlamaktadır.

SmartPlant P&ID, mühendislerin farklı tasarım senaryoları oluşturmasına, tutarlılığın kurallar tarafından belirlenmesine ve tasarımın inşa edilebileceğinden emin olmak için boru özellikleri gibi harici veri kaynaklarına ulaşılmasına imkân vermektedir. Kontrol sistemi ve elektrik çözümü, geminin güvenlik ve yedekleme sistemleriyle donatılmasını sağlayan araçlar sunmaktadır. Güvenlik önemli bir konu olduğu için, tasarım, SmartPlant Process Safety kullanılarak güvenlik ve HAZOP çalışmaları açısından sürekli değerlendirilebilmektedir.

SmartPlant Electrical, kablo yönetimi için fiziksel 3D tasarımıyla, enerji dağıtım tasarımı ve arayüzlerini desteklemektedir.

SmartPlant Instrumentation, kontroller ve ilişkili kablolar için aynısını yapmaktadır. Yangın, su ve sistemlerin kapatılması gibi güvenlik kontrolleri ve yedeklemelere sahip güvenilir enerji, gemi ve yolcu güvenliği için hayati önem taşımaktadır. Buna ek olarak, SmartPlant Instrumentation, gemilerin uzaktan ölçüm ve telekomünikasyon sistemlerinin tasarımıyla ilgili çözümler getirmektedir. Daha fazlası için tıklayınız

Bilgi Yönetimi

Intergraph'ın SmartMarine Enterprise Çözümü, Samsung Heavy Industries, Odense Steel Shipbuilding ve Keppel FEls gibi şirketlerde, deniz tasarım ve inşa sektörünün en önemli Bilgi Yönetimi zorluklarına karşı mücadeleyi desteklemektedir. Söz konusu zorluklar aşağıda belirtilenleri kapsamaktadır:

  • Tüm proje yaşam döngüsü boyunca gövde, donanım ve açık deniz borda tasarımı için tasarım ve üretim bilgilerinin koordine edilmesi
  • Tasarımdan üretime kadar, tutarlı, eksiksiz ve doğru verilerin hızlı dağıtılması
  • Konfigürasyon ve değişikliklerin yönetilmesi
  • Mal sahipleri ve sınıflandırma acenteleri arasında bilgi alışverişinin desteklenmesi 

Daha fazlası için tıklayınız

Satın Alma, İmalate ve İnşaat

Tipik yeni bir gemide, toplam maliyetin % 10-15’i mühendislik tasarımına ayrılırken; % 50-60’ı malzemeyle ilgilidir. Verimsiz malzeme yönetiminden kaynaklanan ihtiyaç fazlası malzemenin, yalnızca yüzde beş seviyelerinde kalsalar bile, ortalama sermayeli bir projede milyon dolarlık zararlara neden olabildiği bilinmektedir. Sürekli yönetim ve proje performansı olmaksızın, çizelgedeki gecikmeleri önleyecek düzeltici önlemlerin alınması çok zordur. Bu gecikmeler, geminin teslimatını etkilediğinde, çok daha pahalıya gelebilmektedir. Söz konusu karmaşık işletme faaliyetlerinin proje süresinin tüm aşamaları boyunca entegre bir ortamda verimli şekilde yönetilmesi, büyük önem taşımaktadır. Daha fazlası için tıklayınız

Right Hand
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/19/2017 6:53:17 PM